manfred bik
words with a view

hoe manfred werkt

 

aanpak voor het schrijven, produceren en implementeren van een corporate narrative

Mijn werkwijze is in de loop der jaren scherp en eenduidig geworden. Ik heb ervaren wat niet werkt, en behouden wat wel werkt. Resultaat is een proces met een aantal eenvoudige stappen die ik volg. Ik heb geleerd dat afwijken van dit stramien leidt tot een minder beheersbaar resultaat. Ik wijk derhalve niet meer af.


gegarandeerd goedgekeurde tekst tegen een vaste prijs

Ik werk met vaste prijzen. Alle prijzen zijn exclusief BTW, exclusief reiskosten buiten Nederland, exclusief eventuele verblijfskosten.

1] schrijven: Het segment schrijven kost € 35.000,-. Voor dit bedrag lever ik, en dat garandeer ik, een goedgekeurde tekst.

2] produceren: Het segment produceren is inbegrepen in het schrijven, mits mijn bemoeienis beperkt blijft tot het eventuele zoeken, het briefen en het begeleiden van een externe partij. Als er van mij een grotere betrokkenheid verwacht wordt, dan wordt daarvoor een aparte projectofferte gemaakt - altijd op basis van een 'aangenomen som', dus geen open urenbegroting.

3] implementeren: Het segment implementeren wordt apart begroot op basis van de specifieke behoefte van de opdrachtgever.


schrijven

1] deskresearch: Ik lees mij in volgens de methode ‘schoenendoos’: de opdrachtgever zendt mij alle eventueel relevante documenten en informatiebronnen – beter teveel dan te weinig.

2] inputsessie: Dit is een interviewsessie met alle relevante beslissers. Dat zijn dus: alle mensen die straks beslissen over goedkeuring en implementatie van de narrative, aangevuld met alle ter zake relevante cultuurmakers in de organisatie. Deze inputsessie zal afhankelijk van de opdracht worden georganiseerd als één groepssessie, of als een serie individuele interviews. Als het een serie individuele interviews is, vinden deze plaats op één of twee dagen, vlak na elkaar.

3] incubatie (enkele dagen): Ik weeg de informatie en probeer enkele lijnen uit. Eventueel volgt er in deze periode een tussenpresentatie, of overleg over nadere toelichting.

4] schrijven (ongeveer twee weken): Ik schrijf de narrative. De periode van twee weken is noodzakelijk voor een werkelijk ambachtelijke behandeling van de tekst.

5] outputsessie: Dit is een voorleessessie. Ik kom de narrative voorlezen aan alle mensen die ook input hebben gegeven.

6] correctieronde: Na even ‘bestorven’ te zijn, volgt er een ronde met commentaar en eventuele aanpassingen.


produceren

1] middelenplan: We kiezen de juiste middelen om de narrative in eerste instantie tot leven te wekken. Overigens is dit in het overgrote deel van de gevallen een video.

2] productie met externe partij: Ik kan helpen een externe partij te selecteren, geschikt voor de gekozen middelen. Ik begeleid ook de ontwikkeling van de productie.


implementeren

1] workshop: De precieze vorm en omvang van het implementatie-proces is sterk afhankelijk van de vraag. Ik werk in principe met een workshop, die ik enigszins tailor per organisatie. Afhankelijk van de vraag zouden idealiter alle medewerkers van de organisatie die workshop moeten volgen – en in ieder geval de groep die input heeft geleverd.

In deze workshop behandel ik vragen zoals:

- wat is een narrative eigenlijk en wat moeten wij er als organisatie mee?

- waarom is iedereen verantwoordelijk voor de narrative en niet alleen de mensen van marketing?

- hoe maak je optimaal gebruik van een narrative?

Daarna volgen een aantal oefeningen in omgaan met de narrative. Ik sluit af met manieren om de narrative te verankeren in de organisatie. 

2] train-the-trainer: Bij grote organisaties werk ik eventueel met een train-the-trainer-carrousel: workshops voor een groep van trainers uit de organisatie zelf, die de narrative verder verspreiden.